Thông tin chi tiết về tài khoản
Tên nhân vật & Server
Hoàng đình long
Tài khoản
0327357792
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Danh sách tài khoản
11-12-2022 : 8h9y@gmail.com 1,298 lượt xem
10-12-2022 : Ko có 1,538 lượt xem
TỐ CÁO TK CHECK ADMIN